top of page
Search
  • Writer's pictureSupport Jeracloud

Dashboard มีความสำคัญต่อคลินิกความงามอย่างไร?

Updated: Apr 1, 2022


แน่นอนว่าหลายท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจคลินิกความงามต่างก็ต้องมีการวางแผนในเรื่องการดำเนินธุรกิจ ทำอย่างไรให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นวางแผนด้านการตลาด การกระตุ้นยอดขาย หรือการทำโฆษณาผ่าน social media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น facebook ads ,line broadcast , google ads หรือการวางกลยุทธ์เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้า ดังนั้นข้อมูลและรายละเอียดต่างๆจำเป็นจะต้องครบถ้วนเพื่อใช้ในการวัดผลและนำข้อมูลที่มีมาเปรียบเทียบได้จริง ซึ่งในปัจจุบัน คลินิกส่วนมากต้องทำรายงานสรุปแบบให้พนักงานรวบรวมเองในทุกๆเดือนและทุกสิ้นปี โดยใช้วิธีการดึงข้อมูล จากหลายๆที่และมาสรุปให้เห็นภาพโดยรวมได้อย่างชัดเจน เพื่อที่ให้ฝ่ายการตลาดได้เห็นภาพรวมว่าจะต้องแก้ไขหรือโฟกัสในเรื่องใดเป็นพิเศษ และนี่เป็นปัจจัยสัยสำคัญที่คลินิกความงามจำเป็นจะต้องมี Dashboard เข้ามาช่วยในเรื่องการสรุปรายงานที่สำคัญต่างๆ วันนี้เรามี Dashboard จากระบบบริหารคลินิก JERA Cloud มานำเสนอกันนะครับ


Dashboards และ Report ต่างกันอย่างไร ?


Dashboard

คือ การสรุปข้อมูลออกมาในรูปแบบของรูปภาพ ทำให้เราสามารถเห็นภาพโดยรวมมากขึ้นเป็นการนำข้อมูลจำนวนมากมาสรุปให้เห็นในมุมมองต่างๆ เพื่อให้สามารถดูได้ง่ายๆ ใช้เวลาในการตีความสั้นลง และสามารถตอบโจทย์ในทางธุรกิจคลินิกความงามได้ สามารถใช้ในเรื่อง การติดตามผล การเปรียบเทียบ การวัดผลหรือดูการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้ตลอดเวลาครับ


Report

คือ การเก็บข้อมูลทั้งหมดนำมารวบรวมไว้ที่เดียวกัน โดยรายงานส่วนใหญ่จะเน้นการเก็บข้อมูลในรูปแบบลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีความละเอียดของลายลักษณ์อักษรค่อนข้างมาก ทำให้เวลานำข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์ไปใช้งาน จะใช้เวลานานตรวจสอบข้อมูล ยิ่งข้อมูลเยอเท่าไหร่ ก็ยิ่งนานมากเท่านั้น อีกทั้งข้อมูลที่ได้ยังเห็นภาพโดยรวมยังไม่ชันเจน ดังนั้นเพื่อที่จะเห็นภาพโดยรวมชัดเจนมากขึ้นทำให้คนส่วนมากนำข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆมาสรุปเป็นรายงาน Dashboard นั้นเองครับ


ข้อมูลใน Dashboard ของ JERA Cloud ที่จำเป็นสำหรับคลินิกความงามมีอะไรบ้าง ?


1. ยอดรับชำระย้อนหลัง

สำหรับ Dashboard ของระบบคลินิก JERA Cloud นั้น ข้อมูลนี้สื่อถึงรายรับที่ได้ในแต่ละเดือนโดยแสดงผลให้เห็น 3 ปีย้อนหลัง เชื่อว่าหัวหน้าฝ่ายขายหรือเจ้าของคลินิก หลายๆท่านก็คงอยากจะเห็นผลงาน ยอดขายที่ผ่านมาตลอดทั้งปี แต่ข้อมูลเพียงปีเดียวอาจจะยังไม่มากพอที่จะสรุปผลลัพธ์ Dashboard ของระบบ JERA Cloud จึงทำการสรุปยอดรับชำระยอดหลังให้ถึง 3 ปี ทำให้คลินิกทราบยอดขายในแต่ละปีและสามารถเปรียบเทียบยอดของแต่ละเดือนของแต่ละปีได้เห็นภาพที่กว้างขึ้นอีกด้วย


2. ยอดขายรายวัน

จากข้อมูลในข้อแรกนั้น การเทียบยอดแบบเดือนต่อเดือนอาจจะเพียงพอสำหรับการวางแผนระยะยาว สำหรับการวางแผนและประเมินผลในระยะสั้นนั้นอาจจะยังไม่ละเอียดมากพอ ข้อมูลส่วนนี้จะทำให้ทางคลินิกทราบยอดขายในแต่ละวันในเดือนที่ต้องการ ว่าวันไหนมียอดขายเข้ามามากน้อยเพียงใด เพื่อที่ทางคลินิกได้ตัดสินใจปรับกลยุทธด้านการตลาดได้ง่ายขึ้น


3. จำนวนผู้มาใช้บริการแบบรายวันและรายชั่วโมง

ข้อมูลนี้แสดงถึงจำนวนผู้ป่วยที่ว่ามาใช้บริการในแต่ละวัน และมีลูกค้าชอบมาใช้บริการช่วงกี่โมง แม้จะดูเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็น และดูละเอียดมากเกินไป แต่ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ทางคลินิกวางแผนในเรื่องการรองรับ การจัดคิว และการให้บริการลูกค้า รวมไปถึงเรื่องของเวลาในการปล่อยโฆษณาและทำโปรโมชั่น Flash sale อีกด้วย


4. จำนวนผู้ป่วยใหม่ในแต่ละเดือน

ข้อมูลส่วนนี้แสดงให้ทางคลินิกทราบถึงจำนวนผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่เดือนโดยเทียบกับเดือนที่แล้ว แยกสัดส่วนของผู้ป่วยตามช่องทางที่รู้จักคลินิก กลุ่มอายุ ประเภทของผู้ป่วย ฯลฯ เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดในการปรับกลยุทธด้านการตลาดและการขายให้เป็นไปในทางที่คลินิกต้องการได้ครับ


5. ยอดใช้จ่ายผู้ป่วยสูงสุดข้อมูลนี้แสดงให้ทางคลินิกทราบถึงความสำคัญของผู้ป่วยแต่ละท่าน ว่าผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่คลินิกผู้ป่วยท่านไหนใช้จ่ายสินค้ามากที่สุด ผู้ป่วยเหล่านี้มีคุณสมบัติอะไรบ้าง ช่วงอายุ เพศ ฯลฯ เพื่อที่ทางคลินิกควรจะให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นพิเศษ และใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาเพื่อหากลุ่มลูกค้านี้เพิ่มขึ้นนั่นเองครับ


6. ยอดรายรับเดือนนี้ข้อมูลนี้แสดงให้ทางคลินิกทราบรายรับของเดือน ว่าเดือนนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนที่แล้วมากน้อยแค่ไหน รายรับที่ได้มาจากช่องทางไหน คิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของรายรับทั้งหมด เพื่อที่สามารถนำข้อมูลส่วนนี้มาปรับกลยุทธเพื่อกระตุ้นยอดขายได้ครับ


7. อันดับสินค้าที่ขายดีที่สุดข้อมูลนี้แสดงให้ทางคลินิกทราบกลุ่มสินค้าที่ขายดีที่สุด 5 ดับแรกๆ ทำให้เห็นถึงเทรนด์การมาใช้บริการของผู้ป่วย ว่าผู้ป่วยชอบการบริการประเภทไหน ช่วยให้สามารถผลักดันให้บริการเหล่านั้นเป็น Signature ของคลินิกได้ตรงจุดมากขึ้น นอกจากนี้ช่วยให้ทางคลินิกทราบสินค้าที่ไม่ติดดับอยู่ใน 5 ดับนี้อีกด้วย เพื่อที่ทางคลินิกสามารถนำสินค้าเหล่านี้กลับปรับปรุง หรือทำการตลาดเพื่อสนับสนุนสินค้าเหล่านั้นต่อไปครับ


ข้อดีของ Dashboard

  • สามารถนำข้อมูลที่ได้จากรายงาน(Report) มาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการตลาดต่อไป

  • สามารถช่วยลดความยุ่งยากในการดูรายงานของคลินิก เพราะ Dashboards การเปรียบเทียบต่างๆที่แสดงผลด้วยกราฟและสีจะทำให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

  • สามารถลดขั้นตอนการทำรายงาน ทางคลินิกไม่ต้องเสียเวลาสรุปข้อมูลต่างๆและทำรายงานใหม่ทุกๆเดือนอีกต่อไป เพราะข้อมูลที่เข้ามาใหม่ในรายงานจะถูกอัพเดทในรายงาน Dashboards ให้อัตโนมัติ

  • ช่วยประหยัดทรัพยากร ทางคลินิกไม่ต้องการจัดเรียงรายงานและพิมพ์ออกมาทุกครั้ง ช่วยลดการใช้กระดาษน้อยลด

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ว่าDashboard มีความสำคัญต่อคลินิกความงามอย่างไร เพราะจุดเด่นของ Dashboard คือการสรุปข้อมูลในรูปแบบ มุมมองต่างๆ ที่มองง่ายและอ่านสบายตา สามารถจับใจความได้ง่าย แถมยังมองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อีกด้วย ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไหนทิศทางไหนครับ และสามารถวางแผนจัดการกับปัญหาได้ทันท่วงทีครับ

ทางทีมงาน Jeracloud หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับท่านผู้อ่านที่ต้องการจะเปิดคลินิกบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ เปิดคลินิกแล้วมองหาระบบบริหารจัดการคลินิกเฉพาะทางสำหรับคลินิกความงาม สามารถติดต่อขอดู Demo ได้ที่ LINE @jeracloud หรือ โทร 082-198-8938

147 views0 comments

Comments


bottom of page