top of page

เชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณ

เพิ่มคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ด้วย Line Official Account ของคุณ

คืออะไร?

เป็นส่วนเสริมของระบบคลินิก JERA Cloud ที่ช่วยให้คนไข้ของคุณจองนัดและตรวจสอบข้อมูลของตนเองผ่านทาง Line Official Account ของคลินิก พร้อมทั้งส่งโปรโมชั่นเฉพาะกลุ่ม และใบเสร็จออนไลน์จากระบบ JERA ไปยังไลน์ของคนไข้ได้โดยตรง

what is jera crm

ลดงานของแอดมิน
ไม่ต้องตอบคำถามเดิมๆ

รวดเร็ว ถูกต้อง
ข้อมูลคนไข้จะถูกส่งจากระบบ JERA โดยตรง

สร้างความประทับใจ
พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับคนไข้

New update

ดูเคสรีวิว ผ่าน Line OA

เราเชื่อว่ารูปก่อน-หลัง / เคสรีวิวสวยๆ จะช่วยให้คนไข้ตัดสินใจง่ายขึ้น

JERA CRM จึงสามารถนำรูปก่อน-หลังที่คุณเลือกมาโชว์ผ่าน LINE OA ของคลินิก ให้คนไข้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจ และช่วยให้คลินิกปิดการขายได้ง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ในการโปรโมทบริการที่เป็นจุดเด่นของคลินิกได้เป็นอย่างดี

6.png

New update

ลงทะเบียนง่ายขึ้น

เราเชื่อว่ารูปก่อน-หลัง / เคสรีวิวสวยๆ จะช่วยให้คนไข้ตัดสินใจง่ายขึ้น

JERA CRM จึงสามารถนำรูปก่อน-หลังที่คุณเลือกมาโชว์ผ่าน LINE OA ของคลินิก ให้คนไข้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจ และช่วยให้คลินิกปิดการขายได้ง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ในการโปรโมทบริการที่เป็นจุดเด่นของคลินิกได้เป็นอย่างดี

คนไข้ตรวจสอบข้อมูลของตัวเองได้ง่ายๆ

ผ่าน Line Official Account

หากลูกค้าต้องการเช็คนัดหมายของตัวเอง ทำไมต้องรอให้แอดมินมาตอบ? ในเมื่อเราให้ลูกค้าเช็คข้อมูลของตัวเองได้ง่ายๆผ่าน LINE Official Account ในทุกเวลาที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนัดหมาย ข้อมูลเงิน/แต้มคงเหลือในบัตรสมาชิก คอร์สคงเหลือ หมดปัญหาลูกค้าอารมณ์เสียเพราะรอแอดมินมาตอบในวันถัดไป ทำให้คลินิกดูทันสมัย ตอบโจทย์การใช้งานบนโลกออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

bottom of page