top of page

Pricing

ระบบบริหารคลินิก JERA Cloud  มีแพคเกจโปรแกรมให้เลือกตามความต้องการของคลินิก โดยทุกแพคเกจสามารถเข้าใช้งานได้แบบไม่จำกัดจำนวนเครื่อง รวมถึงสามารถใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์

ฟีเจอร์

Value

20,000

บาท/ปี

(1,667.-/เดือน)

Elegance

30,000

บาท/ปี

(2,500.-/เดือน)

Premium

45,000

บาท/ปี

(3,750.-/เดือน)

จำนวนผู้ใช้งาน

1

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

จำนวนรายงานในระบบ

1

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

พื้นที่เก็บข้อมูลคนไข้, OPD, ใบเสร็จ

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

พื้นที่เก็บรูปก่อน - หลัง

0 GB

50 GB

50 GB

จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งานพร้อมกัน

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

โควต้า SMS

0

3,000  

8,000

ระบบบริหารจัดการคนไข้

checked.png
checked.png
checked.png

ระบบซื้อสินค้า ยา/บริการ/คอร์ส

checked.png
checked.png
checked.png

ระบบ OPD บันทึกการรักษา

checked.png
checked.png
checked.png

ระบบมัดจำ/ค้างชำระ

checked.png
checked.png
checked.png

ระบบนัดหมายพร้อมส่ง SMS*

checked.png
checked.png
checked.png

ระบบบันทึกค่า DF / ค่าคอมมิชชั่น

cancel.png
checked.png
checked.png

รายงานการตลาดกว่า 30 รายงาน

cancel.png
checked.png
checked.png

ระบบคลังสินค้า

cancel.png
checked.png
checked.png

ระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้ม / เงิน

cancel.png
cancel.png
checked.png

ระบบบัตรกำนัลออนไลน์

cancel.png
cancel.png
checked.png

เมนู Dashboard วิเคราะห์ธุรกิจ

cancel.png
cancel.png
checked.png

ฟีเจอร์พิมพ์ฉลากยา**

cancel.png
cancel.png
cancel.png

*การนัดหมายพร้อมส่ง SMS  ในแพคเกจ Value จำเป็นต้องซื้อ SMS เพื่อใช้ในการส่งเพิ่มเติม เนื่องจากดังกล่าวไม่มี SMS แถมให้่ในแพคเกจ
** ฟีเจอร์พิมพ์ฉลากยาไม่ได้แถมมากับตัวระบบ จำเป็นต้องซื้อเพิ่ม หากทางคลินิกมีเครื่องพิมพ์ฉลากยาอยู่แล้ว ตัวฟีเจอร์นี้จะราคาอยู่ที่ 5,000 บาท (ชำระครั้งเดียว)

bottom of page